LOVCI

Više mještana Nize su članovi različitih Lovačkih društva iz okolice:

LD Sokol Koška  - info

LD Sokol Magadenovac

A novosti o lovstvu u općini Koška možete pratiti ovdje

Lovište Lacić-Gložđe
Lovište Lacić-Gložđe nalazi se na dijelu bivšeg velikog lovišta Đurđenica, na prostoru šumarije Koška i zauzima površinu od 6009 ha. Na prostoru lovišta živi jelen, srna i divlja svinja.
lovište
tip lovišta
površina
XIV/2 Lacić-Gložđe
otvoreno
6009 ha

Obrazac za kontakt

Naziv

e-pošta *

Poruka *